HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Water Innovation Europe

Podujatia

V Bruseli sa bude konať konferencia s témou „Hodnota vody: Inovácie a investície do vody“.

Prečo sa zúčastniť?

Podieľajte sa na budúcnosti európskej vody: jedinečná príležitosť počuť špičkových prednášajúcich z tohto odvetvia, získať nové perspektívy a identifikovať príležitosti pre budúcnosť vodného hospodárstva.

Zoznámte sa a spolupracujte: sieťujte a diskutujte s poprednými aktérmi a spoločnosťami z celej oblasti vodného hospodárstva.

Zviditeľnite sa: ukážte svoju prácu pred celoeurópskym publikom a stretnite sa s potenciálnymi klientmi a partnermi.

Buďte o krok vpred: získajte informácie o nových technológiách, inováciách a budúcich trendov na trhu.