HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19

Podujatia

EF UMB | EEA and Norway Grant (15.01.2022 - 31.08.2022)
Workshop: Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19. Zdroj: https://www.ef.umb.sk/ef

Dovoľujeme si pozvať všetkých kolegov a študentov na v poradí 3. online workshop s názvom “Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19”, ktorý sa bude konať 17. mája 2022 o 13:00.

Workshop sa uskutoční v rámci on-line bilaterálnej iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom, ktorý z Fondu pre bilaterálne vzťahy Granty EHP a Nórska 2014-2021 realizujú zamestnanci Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu s názvom „Exchange of experience between university teachers from Norway and Slovakia during the COVID19 pandemic and the impact on their well-being“.

Program stretnutia:

  • Prezentácia informácií a skúseností medzi slovenským a nórskym systém výučby na vysokých školách počas pandémie COVID 19.
  • Výmena skúseností s dopadom na well-being vysokoškolských učiteľov počas pandémie COVID-19.
  • Diskusia o vplyve pandémie COVID 19 a dopad na well-being učiteľov.
  • Diskusia o výzvach vysokoškolských učiteľov a aktivizácii študentov počas online vyučovania.

Viac informácií

Pozvánka na online workshop

Zdroj: https://www.ef.umb.sk, zverejnené: 12. 5. 2022, autor: rpa