HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyšehradská skupina ako regionálna spolupráca: rakúska perspektíva

Podujatia

Screenshot 2020-11-10 at 08.17.47.png

18. novembra 2020 (14:00-15:30) sa uskutoční diskusia na tému „Vyšehradská skupina ako regionálna spolupráca: rakúska perspektíva.“ Online diskusiu organizuje Inštitút pre Dunajský región a strednú Európu (IDM) a Euroatlantické centrum (EAC).

Vo februári 2021 oslavuje Vyšehradská skupina tridsať rokov od svojho založenia. Vychádzajúc z užšej spolupráce medzi stredoeurópskymi postkomunistickými krajinami prostredníctvom dôležitého prvku európskej integrácie ako silného hlasu v Európskej únii, Vyšehradská štvorka (V4) poskytuje platformu pre svojich členov, aby sa pragmaticky priblížili ku kritickým otázkam európskeho významu. Vo svojich vlastných zdieľaných záujmoch sa národné vlády Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska nedávno opakovane ocitli v zhode a spoločne zaujali protieurópsky postoj, ako napríklad v prípade migračnej a utečeneckej krízy v roku 2015 alebo pri rokovaniach týkajúcich sa zelenej dohody EÚ.

Rakúsko, ktoré je historicky a geograficky úzko spojené s krajinami V4, sa stavia ako most medzi východom a západom. Napriek sporom krajín V4 v oblastiach ako liberálna demokracia, právny štát, ľudské práva a koncentrácia moci je Vyšehradská skupina v mnohých prípadoch Rakúskom vnímaná ako vhodný partner pri rokovaniach o EÚ a na európskej úrovni.

Diskusia prinesie odpovede na nasledujúce otázky:

Aké sú možnosti a limity spolupráce medzi Rakúskom a Vyšehradskými krajinami? Môže rozšírenie V4 skutočne priniesť pridanú hodnotu jej členským štátom a Rakúsku? Alebo je potrebné zintenzívniť ďalšie formáty spolupráce? Predstavuje integrácia Rakúska do formátu V4 budúcnosť strednej Európy a ďalších krajín?

Prednášajúci:

Emil Brix, riaditeľ Viedenskej školy medzinárodných štúdií, Viedeň, Rakúsko

Gerhard Eisl, vedúci oddelenia makroregionálnych stratégií EÚ, rakúske spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti, Viedeň, Rakúsko

Claudia Gamon, europoslankyňa, Európsky parlament / NEOS, Rakúsko

Moderátor: Daniel Martínek, IDM

Viac informácií: d.martinek@idm.at

Visegrad Group_Austrian_Perspective_Programme.pdf

YouTube Livestream

Zdroj: http://www.idm.at, zverejnené: 11.11.2020, autor: rpa