HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výročné sympózium a samit projektu Software Heritage

Podujatia

 • Začiatok
  07.02.2023, 09:30
 • Koniec
  07.02.2023, 13:00
 • Typ podujatia
  Sympózium
 • Organizátor
  Software Heritage
 • Miesto konania
  Centrála UNESCO; online
 • Štát
  Francúzsko

Druhý ročník sympózia a samitu o softvérovom dedičstve sa uskutoční 7. februára 2023 v sídle UNESCO v Paríži. Cieľom podujatia bude zhodnotiť dosiahnutý pokrok a dotknúť sa mnohých aspektov softvéru, zdrojového kódu a jeho významu pre celú spoločnosť, od kultúrneho dedičstva cez vedu a výskum až po priemysel a verejnú správu.

Zdroj: unesco.org

Projekt Software Heritage, ktorý bol založený v roku 2016 inštitútom Inria, sa zameriava na zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie zdrojových kódov všetkého softvéru, ktorý bol kedy napísaný, a vytvára tak základnú infraštruktúru v službách kultúrneho dedičstva, digitálneho rozvoja, vedy, priemyslu a celej spoločnosti. 

V roku 2017 bola medzi UNESCO a inštitútom Inria podpísaná prelomová dohoda o ich vzájomnom partnerstve s cieľom vytvoriť rámec pre spoluprácu v oblasti uchovávania znalostí obsiahnutých v zdrojovom kóde softvéru a ich širokého sprístupnenia.

V roku 2021 si partneri pripomenuli 5. výročie projektu Software Heritage. Tento rok sa opäť stretávajú, aby zhodnotili úspechy a stav iniciatívy a zdôraznili význam projektu v kontexte dnešného dynamického prostredia digitálnych inovácií. 

Zdroj: eosc.eu

Zameranie podujatia

Podujatie bude zamerané na nasledovné oblasti:

 1. Uznanie softvéru ako prvotriedneho výskumného objektu v ekosystéme otvorenej vedy;
 2. Úloha ochrany dokumentárneho dedičstva a vzdelávania v oblasti digitálnych zručností,
 3. Inovácie pre priemysel a administratívu.

Program

Podujatie sa uskutoční hybridnou formou.

Zdroj: unesco.org, eosc.eu; zverejnené: 9.1.2023; autor: onz