HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhľadávanie preprintov

Podujatia

Webinár: Vyhľadávanie preprintov

Vedecká knižnica CVTI SR pozýva záujemcov vyhľadávať v preprintoch. Konkrétne pripravila k tejto téme odborný webinár. Konať sa bude 25. 4. 2023 od 10:00 do 11:00 formou živého vysielania.  

Preprint je rukopis vedeckého článku vo fáze pred recenzným konaním publikovaný na otvorenej platforme či už na preprintovom serveri alebo v repozitári s otvoreným prístupom

„Na webinári budú predstavené rôzne platformy na ktorých sa preprinty nachádzajú a vyhľadávanie na týchto platformách,“ približujú z CVTI SR.

Zdroj: https://www.cvtisr.sk, zverejnené: 24. 4. 2023, autor: rpa