HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Voltampérometrické metodológie a aplikácie v analytickej chémii alebo polarografia po skoro 100 rokoch

Podujatia

 • Začiatok
  08.11.2023, 14:00
 • Koniec
  08.11.2023, 15:00
 • Typ podujatia
  Prednáška
 • Organizátor
  Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Miesto konania
  online
Prednáška k 100. výročiu objavenia polarografie. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Prednáška sa bude venovať minuloročnému 100. výročiu objavenia polarografie a nastávajúcemu 90. výročiu odvodenia Ilkovičovej rovnice ako fundamentálneho vzťahu v polarografii. Bude sa diskutovať o principiálnom vývoji polarografie až do súčasnosti a budú spomenuté rôzne aplikácie spravidla pre elektroanalytické stanovenie rôznych látok v rôznych matriciach. Tieto stanovenia sú založené na voltampérometrickej detekcii, to znamená, v porovnaní s klasickou polarografiou za použitia vyšších polarizačných rýchlostí a neortuťových stacionárnych pracovných elektród, ktoré nekvapkajú. Tuhé elektródové materiály umožňujú znížiť charakteristický rozmer elektródy až na úroveň mikro a nanometrov čo umožňuje merania in vivo, kde sa ostatné analytické techniky nedostanú.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť

Prednáška sa uskutoční 8. novembra 2023 od 14:00 online cez MS Teams.

Kto bude prednášať

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD., Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 7. 11. 2023, autor: rpa