HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vodíkový workshop má nový termín

Podujatia

Podujatie sa uskutoční dňa 1.12.2020 online formou od 9:30 do 13:00 hod.

Vodíkový workshop je prvým podujatím svojho druhu venovaný výrobe, distribúcii, uskladneniu a využitiu vodíka na Slovensku. Vodík ako univerzálny nosič energie, hlavne ak je vyrobený z obnoviteľných alebo nízkouhlíkových zdrojov energie, je jedným z mála riešení pri napĺňaní environmentálnych a klimatických cieľov EU, ktorým sa SR zaviazala.  

Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) vás pozývajú na online workshop o pokroku vo výskume a zavádzaní vodíkových technológií do praxe nie len v EÚ, ale aj na národnej úrovni so špeciálnym zameraním na regióny východného Slovenska.


Prvý vodíkový workshop otvorí predseda KSK Rastislav Trnka. Následne sa z Bruselu prihovorí generálny riaditeľ Spoločného podniku pre palivové články a vodík (FCH JU) – Bart Biebuyck. Experti z FCH JU a SLORD vám formou prezentácií sprostredkujú cenné informácie o pripravovanom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021- 2027 – Horizont Európa a tiež o Clean Hydrogen – kandidátovi na európske partnerstvo v oblasti vodíka a palivových článkov.

Podujatie vás ďalej oboznámi o aktuálnom stave pripravovanej Národnej vodíkovej stratégie a predstaví regionálnu vodíkovú stratégiu KSK. Ďalej sa dozviete podrobnosti o cieľoch vznikajúceho Centra výskumu vodíkových technológií (CVVT) v Košiciach. Zástupca SIEA vám priblíži aktivity na podporu vodíkových technológií plánované na najbližšie obdobie.

Motiváciou pre vás môže byť nemecký príklad rozvoja regiónu pomocou vodíka, ktorý predstaví spoločnosť Siemens Energy. V ďalšom bloku sa dozviete ako k vzdelávaniu a výskumu vodíka plánujú pristupovať obe východoslovenské univerzity – TUKE a UPJŠ. O možnostiach plynárenskej infraštruktúry ako efektívneho nástroja dekarbonizácie bude hovoriť zástupce SPP-d.

Workshop tiež poskytne priestor pre 7 krátkych prezentácií pilotných vodíkových zámerov na východnom Slovensku. Vaše otázky budú zodpovedané vždy po dvoch prezentáciách v 10 minútovom diskusnom okne. Záverečná diskusia ukončí prvý slovenský vodíkový workshop.

Účasť: bezplatne, na základe registrácie

Jazyk: slovenský

Prihlásenie na workshop: prihlásiť sa možno 1.12.2020 od 9.20 hod

Ukončenie registrácie: 30.11.2020 o 12:00 hod

Spôsob prihlásenia: inštrukcie ako sa pripojiť na workshop budú registrovaným účastníkom zaslané emailom dňa 30.11.2020.

Program

Registrácia

Viac informácii o podujatí nájdete na stránke organizátora.

Zdroj: NVAS, 26.11.2020 kas