HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vodíkový workshop – EXPO špeciál

Podujatia

Webinar banner

3. novembra 2021 od 7:00 do 11:00 CET sa uskutoční 4. Vodíkový workshop – EXPO špeciál.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravuje počas medzinárodnej výstavy EXPO v Dubaji sériu workshopov o možnostiach využitia vodíka a vodíkových technológií v blízkej budúcnosti. Workshopy sa uskutočnia v rámci troch tematických týždňov. 1. z workshopov bude kombinovaný so 4. Vodíkovým Workshopom na Slovensku, ktorý sa koná 3. 11. 2021.

Štvrtý zo série workshopov exkluzívne otvorí komisár EK Maroš Šefčovič priamo zo slovenského pavilónu EXPO v Dubaji. Po otváracej reči s podtitulom “Hydrogen for better world” bude nasledovať blok diskusií a prezentácií o vodíkovam dianí na Slovenku. Po ukončení programu sa z EXPO workshopu prenesieme na Slovensko a predstavíme projekty z BB a NR kraja. Na záver webinára Vás oboznámime s aktuálnym stavom prípravy Akčného plánu vodíka a možnosťami financovania prvých vodíkových projektov z Plánu obnovy. EXPO časť workshopu bude v anglickom jazyku s možnosťou zapnutia simultánneho prekladu. Registrácia na podujatia je bezplatná. Začíname skoro ráno, a to z dôvodu časového posunu v mieste konania workshopu v Dubaji.

Program

Registrácia

Zdroj: SIEA, https://nvas.sk, zverejnené: 29. 10. 2021, autor: rp