HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Virtuálny deň otvorených dverí UPJŠ 2021

Podujatia

Banner podujatia: Virtuálny deň otvorených dverí UPJŠ 2021

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach organizuje deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 5. novembra 2021 od 10:00 do 12:00 z dôvodu pandemickej situácie prostredníctvom online priestoru – virtuálneho livestreamu, ktorý bude vysielaný na Facebooku.

Cieľom univerzity je prezentácia univerzity študentom stredných škôl, ktorí si vyberajú vysokú školu, predstavenie jednotlivých fakúlt, poskytnutie informácii o študentskom živote na UPJŠ a tipy pre študentov na podávanie prihlášok od výchovných poradkýň.

V rámci prezentácie fakúlt budú prítomní hostia z radu študentov, ktorí budú odpovedať na otázky moderátorov/online publika, taktiež je naplánovaný vstup poradkýň z Univerzitného poradenského centra.

Kedy a ako sa môžem pripojiť

5. novembra 2021 od 10:00, online cez Facebook.

Približný harmonogram
  • Otvorenie Dňa otvorených dverí moderátormi
  • Video pozdrav – Rektor
  • Prezentácia prírodovedeckej fakulty – hostia
  • Prezentácia ústavu telesnej výchovy a športu – hostia
  • Prezentácia právnickej fakulty – hostia
  • Vstup UNIPOC – univerzitné poradenské centrum
  • Prezentácia filozofickej fakulty
  • Prezentácia fakulty verejnej správy
  • Prezentácia lekárskej fakulty – hostia
  • Vyhodnotenie súťaže o iPhone a ukončenie akcie

Viac informácií:

Virtuálny Deň otvorených dverí UPJŠ 2021

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 2. 11. 2021, autor: rpa