HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vilnius Innovation Forum 2015

Podujatia

V dňoch 3.-4.septembra 2045 bude Litva hostiť odborníkov v oblasti inovácií z celého sveta napr. Svetového ekonomického fóra, Google, LinkedIn, CERN a Mars One. Medzi prítomnými nájdete okolo 500 podnikateľov, zástupcov medzinárodných organizácií a podnikov, ktorí sa vo Vilniuse zídu, aby mohli zdieľať medzi sebou nové vedomosti a skúsenosti.

V piatok 04.9.2015 bude zasadnutie venované sekcii SPACE od 09:00 do 16:00 hodín na témy:

    SEMWO – Space ekonomika v multipolárnom svete
    Mars One – Ľudia na Marse v roku 2027
    Iniciatívy VaV súvisiace s európskym GNSS
    Predstavenie úspechov a budúcich príležitostí Copernicusu – nová éra európskej pozorovanie Zeme
    Astrobotic – komerčná dodávka nákladu na Mesiac
    SEMWO
    Man Flight
    ESA – výskumný program „Parabilic Flight Microgravity“

Viac informácií o akcii a jej programe sú k dispozícii na oficiálnych internetových stránkach www.innovationdrift.com.

Akcia sa bude konať v konferenčnom centre LITEXPO vo Vilniuse a účasť na všetkých akciách je zdarma.

Vilnius Innovation Forum 2015 organizuje Ministerstvom hospodárstva Litovskej republiky a Agentúry pre vedu, inovácie a technológie (MITA). Vilnius Innovation Forum 2015 je financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.