HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedecký veľtrh 2022

Podujatia

Banner podujatia: Vedecký veľtrh 2022
Vedecký veľtrh 2022. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

23. septembra 2022 na námestí NC Eurovea v Bratislave sa uskutoční Vedecký veľtrh 2022.

Vedecký veľtrh má za cieľ hravou formou priblížiť deťom a mladým ľuďom vedu a jej disciplíny, čaro objavovania nového, ako aj spoločenský dosah vedy.

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si budú môcť formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy budú mať zasa príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si budú môcť niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; zverejnené: 23. 9. 2022, autor: rpa