Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Veda v CENTRE: Je neplodnosť problémom 21. storočia?

ERA Podujatia

 • Začiatok
  25.11.2021, 17:00
 • Koniec
  25.11.2021, 19:00
 • Typ podujatia
  Prednáška
 • Organizátor
  NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava
 • Miesto konania
  online
 • Odkaz na webovú stránku
  https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/je-neplodnost-problemom-21-storocia/
Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Je neplodnosť problémom 21. storočia? Prednášajúci: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

Pozor! Prednáška sa uskutoční v náhradnom termíne z dôvodu COVID-19. O bližšom termíne vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Medzi úspechy súčasnej medicíny zameranej na reprodukciu považujeme pokles materskej a novorodeneckej úmrtnosti. Súčasťou reprodukčného zdravia je aj téma neplodnosti, ktorá je však často zanedbávaná a verejnosť o nej nerada diskutuje. Naším hosťom bude prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., odborník v oblasti klinickej embryológie.

Neplodnosť nie je život ohrozujúcim ochorením, neplodné páry však prežívajú výraznú psychickú nepohodu až depresiu a v spoločnosti sa môžu cítiť istým spôsobom diskriminované. Svetová zdravotnícka organizácia definuje neplodnosť ako neschopnosť páru počať dieťa po jednom roku pravidelného nechráneného pohlavného styku. Neplodnosťou trpí približne 15 % párov. Je to v podstate každý šiesty pár a výskyt neplodnosti je teda relatívne častým problémom. Neplodnosť však nie je iba fenoménom súčasnosti, aj keď sa možno o tomto vážnom probléme začína viac hovoriť. V prednáške si priblížime príčiny a rôzne faktory, ktoré môžu spôsobovať neplodnosť.  Pozrieme sa aj do moderného laboratória klinickej embryológie, kde predstavíme, akým spôsobom môže moderná veda pomôcť pri liečbe neplodnosti a čo vlastne znamená pojem oplodnenie v skúmavke. Veríme, že na záver spoločne skonštatujeme, že embryológia je tá najkrajšia veda, ktorá je na hranici medzi medicínou a biológiou.

Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., pôsobí od roku 2005 ako vysokoškolský učiteľ v Ústave histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti zastáva aj pozíciu prodekana pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Ako profesor v odbore anatómia, histológia a embryológia (Univerzita Karlova v Prahe, 2018) je zároveň garantom doktorandského študijného programu anatómia, histológia a embryológia. V rokoch 2010 až 2013 pracoval ako klinický embryológ v rámci Univerzitného pracoviska reprodukčnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava a v rokoch 2016 až 2018 pôsobil ako hosťujúci profesor na Litovskej univerzite zdravotníckych vied v meste Kaunas (Litovská republika). Je autorom približne 100 vedeckých publikácií indexovaných v zahraničných databázach, v rámci ktorých eviduje vyše tisíc citácií. Venuje sa výskumu mikroskopickej anatómie a vývinu ženských pohlavných orgánov a imunitných orgánov človeka. V oblasti inovácie názvoslovia v histológii je koordinátorom celosvetovej expertnej skupiny v rámci Medzinárodnej federácie asociácií anatómov (IFAA). Za svoje úspechy v oblasti vedy bol ocenený Jesseniovou cenou Slovenskej lekárskej spoločnosti (2021), bol laureátom ceny ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg (2020) a laureátom Ceny Jaroslava Jirsu Univerzity Karlovej v Prahe za najlepšiu učebnicu v lekárskych vedách za rok 2016. Na základe svojej bohatej medzinárodnej vedeckej spolupráce sa stal čestným členom Argentínskej asociácie klinickej anatómie, sekretárom komisie pre vzťah s verejnosťou v rámci Európskej federácie pre experimentálnu morfológiu a delegátom Slovenskej republiky v rámci Medzinárodnej komisie Sympózií morfologických vied. Je členom redakčných rád zahraničných indexovaných časopisov Clinical Anatomy, Medicina, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology a Morfologičeskie vedomosti – Morphological Newsletter. Aktuálne je zodpovedným riešiteľom vedeckého projektu APVV zameraného na vzťah medzi stavbou vajíčkovodov a neplodnosťou, ako aj projektu KEGA, vďaka ktorému implementuje predmet klinická embryológia do výučby na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Prednáška sa bude streamovať 25. novembra 2021 o 17:00. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. novembra 2021 na mail vnd@cvtisr.sk.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 11. 11. 2021, autor: rpa