HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

V4 Goes Hydrogen

Podujatia

19. mája od 10:00 do 11:30 sa uskutoční online diskusia „V4 Goes to Hydrogen“.

Vzhľadom na hlavné ciele Európskej zelenej dohody možno vodík vnímať ako jeden z kľúčových faktorov umožňujúcich dekarbonizáciu ťažkého priemyslu a dopravy. Finančné prostriedky a investičné príležitosti dostupné pre vodíkové projekty budú mobilizovať verejné aj súkromné ​​investície vrátane nástroja obnovy – EÚ novej generácie. Vlády V4 schvaľujú strategické dokumenty umožňujúce vývoj vodíkových technológií. Súkromný sektor vo V4 tiež hľadá príležitosti na využitie vodíka v doprave, energetike a priemysle.

Hlavné otázky

  • Aký je súčasný stav, pokiaľ ide o vodík, v krajinách V4?
  • Ako formovať nové politiky a právne predpisy rešpektujúce rozdielne východiská a technologickú neutralitu vo V4?
  • Aké sú prioritné oblasti a kľúčové opatrenia pre úspešnú integráciu vodíka v energetike, priemysle a doprave?
  • Ako riadiť vývoj kľúčových pilotných projektov? Kde sú príležitosti na spoluprácu pri zavádzaní vodíka v krajinách V4?

Úvodné poznámky

H. E. Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v SR

Panelisti

  • Tudor Constantinescu, hlavný poradca generálneho riaditeľa pre vodík, Európska komisia
  • Adam Guibourgé-Czetwertyński, námestník ministra pre klímu a životné prostredie, Poľsko
  • Attila Steiner, štátny tajomník, ministerstvo pre inovácie a technológie, Maďarsko
  • Petr Mervart, splnomocnenec ministra priemyslu a obchodu pre vodíkové technológie, Česko
  • Peter Blaškovitš, prezident, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Moderátor

  • Irena Jenčová, EURACTIV Slovensko

Registrácia

Workshop zainteresovaných strán sa organizuje v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v SR.

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 13. 5. 2021, autor: rpa