HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

UNI-SET Energy Clustering Event

Podujatia

V belgickom Leuvene sa v dňoch 31.5. až 2.6.2017 bude konať UNI-SET Energy Clustering Event (ECE) – podujatie zamerané na mobilizáciu európskeho univerzitného spoločenstva v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov. Cieľom podujatia je stimulovať diskusiu medzi vedúcimi predstaviteľmi univerzít o rozvoji inovatívnych a multidisciplinárnych výskumných a vzdelávacích programov.

Sledujte web podujatia.