HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Úloha poľnohospodárstva v cirkumpolárnej ekonomike

Podujatia

 • Začiatok
  6.10.2016, 09:00
 • Koniec
  8.10.2016, 15:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Matis
 • Miesto konania
  Rejkjavík
 • Štát
  Island
 • Odkaz na webovú stránku

Pozývame Vás na 9.medzinárodnú konferenciu na tému – Úloha poľnohospodárstva v cirkumpolárnej ekonomike, ktorá sa uskutoční dňa 6.-8.októbra v Rejkjavíku.

Biohospodárstvo je súčasťou ekonomiky, ktorá je založená na biologických zdrojov, a to sa stáva dôležité v medzinárodných politikách a výskumných programov. Ľudia volajú po posilnení bioekonomiky ako prostriedku na riešenie mnohých veľkých výziev, ktorému ľudstvo čelí. Zlepšiť bezpečnosť potravín so zvyšujúcou sa svetovou populáciou, vyriešiť otázku zmeny klímy, prechodu od ekonomiky založenej na fosílnych palivách na ekonomiku založenú na obnoviteľných zdrojoch, posilňovanie vidieckych oblastí, vytváranie pracovných miest ako aj zvýšiť ziskovosť.

Ide o medzinárodnú konferenciu s účastníkmi napr. zo severských krajin, Kanady, Aljašky a Ruska. Cieľom konferencie je vyzdvihnúť úlohu poľnohospodárstva v cirkumpolárnej bioekonomike a význam prenosu vedomostí pre zabezpečenie konkurencieschopnosti a vytvorenie udržateľnej hodnota v poľnohospodárstve a v potravinárskom odvetví. Progres, trendy a výzvy v oblasti poľnohospodárstva v regióne s ohľadom na inovácie a rozvoj biohospodárstva sú dôležitými témami konferencie. Osobitný dôraz sa bude klásť na príbehy úspechu, ktoré môžu byť použité na stimuláciu pokroku v rôznych arktických oblastiach.

Pre viac info, sledujte web konferencie – http://www.caa2016.com/