HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Týždeň inovatívnych regiónov v Európe – WIRE XI 2020

Podujatia

Week of Innovative Regions in Europe“ - WIRE XI 2020 | INOMICS

V dňoch 4. – 6. novembra 2020 sa uskutoční „Týždeň inovatívnych regiónov v Európe (WIRE)“. Podujatie je hlavným európskym politickým fórom pre inovácie a regionálny rozvoj. Konferencia poskytuje platformu pre tvorcov politiky, verejné orgány, znalostné centrá a podniky na diskusiu o postupoch, výzvach a príležitostiach v oblasti výskumu a inovácií (R&I) v európskych regiónoch s priamym pohľadom na súčasné a budúce programy financovania EÚ.

V roku 2020 bude 11. ročník „Týždňa inovatívnych regiónov v Európe“ – WIRE XI 2020 hostiť Univerzita v Splite (Chorvátsko), Fakulta ekonomiky, podnikania a cestovného ruchu. Kvôli výnimočným okolnostiam (COVID-19) bude podujatie organizované online. Podujatie je organizované v rámci programu chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ 2020 s podporou Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie a príslušných vnútroštátnych orgánov: ministerstvo vedy a školstva, Splitsko-dalmatínska župa a mesto Split.

Viac informácií

Registrácia

Zdroj: EK, zverejnené: 4.11.2020, autor: rpa