HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Two factor authentication becoming mandatory in the Funding & Tenders Portal – all you need to know

Podujatia

Dňa 10. mája 2023 organizuje EK webinár s názvom – Dvojfaktorová autentifikácia sa stáva povinná na FTO portáli – všetko, čo potrebujete vedieť.

Webinár je určený pre všetkých používateľov FTO portálu aj všetkých ostatných záujemcov či zainteresované strany.

Sledovať ho bude možné cez YouTube live stream zo stránky podujatia a otázky klásť cez apliáciu Sli.do počas vysielania.

Zdroj: EK, 27. 4. 2023, kas.