HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

The Future of European Innovation

Podujatia

Upozorňujeme Vás na konferenciu s názvom „The Future of European Innovation – EIT Awareness Day„, ktorá sa uskutoční 12.10.2018 v Linzi, v Rakúsku. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o aktivitách EIT – komunity a o možnostiach spolupráce EIT s národnými (lokálnymi) partnermi.

Účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa s činnosťou všetkých 6 EIT – Inovačných komunít, s ich výsledkami a aktivitami a tiež ako sa do nich zapojiť.

Podujatie je určené pre organizácie a jednotlivcov zo všetkých strán tzv. „the Knowledge Triangle (business, education and research)“

 

Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia je potrebná.

Rokovací jazyk – angličtina.