HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

The Early History of Planetary Systems and Habitable Planets

Podujatia

Konferencia astrobiológov zaoberajúca sa rannou kariérou vedeckej konferencie „Ranná história planetárnych systémov a obývateľných planét“ sa bude konať v dňoch 8.-10.8. v Tartu v Estónsku.

Stretnutie sa zameriava na všetky súvisiace aspekty témy. Predpokladá sa široká škála príspevkov o formovaní a skorom vývoji planetárnych systémov a obzvlášť obývateľných planét s prepojeniami na iné oblasti pokryté astrobiológiou.

Prečítajte si viac a zaregistrujte sa tu!