HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sympózium ETH Zürich AAAS 2021

Podujatia

Bat

9. februára 2021 o 17:00-17:45 CET sa na ETH Zürich uskutoční sympózium „Epidemiologický plán porozumenia dynamiky pandémie“, ktoré sa koná v rámci výročného stretnutia AAAS 2021 – Americká asociácia pre pokrok v oblasti vedy.

Vedci a odborníci na verejné zdravie upozorňujú na poplach už celé desaťročia a vyzývajú verejných činiteľov, aby sa pripravili na nevyhnutnosť vírusovej pandémie. Infekčné epidémie, ktoré boli zdanlivo rovnako benígne ako „chrípka“ a rovnako smrtiace ako vírus Ebola, poskytovali dostatočné varovanie, avšak vládni úradníci a sociálna infraštruktúra boli pri zásahu COVID-19 akoby zaskočení a zle pripravení.

Táto sekcia zameraná na budúcnosť identifikuje technologické nástroje, ktoré vyvinuli vedci na dešifrovanie genetického kódu SARS-CoV-2. Vedci teraz môžu sledovať epidemiologický pôvod vírusu a pomocou tohto forenzného dôkazu monitorovať jeho šírenie. Takéto nástroje do istej miery kompenzujú nedostatok medzinárodnej koordinácie, súladu a dostupnosti údajov o sledovaní kontaktov.

Podujatie sa tiež bližšie zameriava na epidemiologické dôkazy vírusového pôvodu COVID-19 od netopierov po ľudí, najpravdepodobnejšie prostredníctvom sprostredkujúceho zvieraťa. Predstavuje nový biochemický nástroj, ktorý umožňuje spätne porozumieť prenosu. Tieto poznatky môžu slúžiť aj ako potenciálny systém včasného varovania pre budúce pandémie.

Na záver sa podujatie venuje riešeniu toho, čo sa od roku 2020 môžeme naučiť, ako štruktúrovať zložitosti navigácie v každodennom živote a ako môžeme žiť udržateľnejšie, keď koexistujeme s mikrobiálnym svetom. Panelisti vyhodnotia potenciálne využitie mnohostranného prístupu, ktorý by mohol výskumníkom a tvorcom politík poskytnúť príležitosť na vypracovanie medzinárodne koordinovaného plánu do budúcnosti.

Viac informácií

Zdroj: https://ethz.ch, zverejnené: 7.1.2021, autor: rpa