HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Súťaž inovatívnych projektov: Máš nápad?

Podujatia

Ak máte inovatívny nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať, alebo je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebujete na to vhodné podmienky, určite sa prihláste do 11. kola súťaže inovatívnych nápadov a projektov: „Máš nápad? Prezentuj svoj startup“, ktorú vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Ako sa prihlásiť do súťaže? Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár na stránke www.startupcentrum.sk, ktorý nájdete v časti Ako sa zapojiť.

Vybrané projekty budú mať možnosť využívať motivačné a inkubačné prostredie UVP TECHNICOM a prostredníctvom špeciálneho akceleračného programu „rozvinúť“ svoje inovatívne projektové zámery potenciálne až na komerčne využiteľný produkt alebo službu.

Prihlášky do 11. kola súťaže je možné zasielať do 20. júna 2020.

Zdroj: UVP TECHNICOM, zverejnené: 26.5.2020, autor: rpa