HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sumit o satelitnej navigácii

Podujatia

Pozývame vás na konferencii do Mníchova s názvom Sumit o satelitnej navigácii, ktorá sa bude zaoberať celkovo riešením satelitnej navigácie s dopadom aj do budúcnosti. Odprezentujú sa tu vysoko postavení rečníci z celého sveta tak z priemyslu ako aj  vedy a účastníkmi môžu získať široký prehľad o rôznych pohľadoch na najnovší vývoj v oblasti GNSS.

Témy a aj predbežný harmonogram sledujte na webových stránkach.