HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Stredoeurópska energetická konferencia

Podujatia

 • Začiatok
  28.09.2020, 08:00
 • Koniec
  28.09.2020, 18:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  SFPA

V pondelok 28.9.2020 o 8:30 sa uskutoční Stredoeurópska energetická konferencia. Kvôli pandémii Covid-19 sa konferencia uskutoční online bez osobnej účasti publika.

14. konferencia Central European Energy Conference (CEEC) v roku 2020 je špeciálnou konferenciou z mnohých dôvodov. Predovšetkým sa koná uprostred bezprecedentnej hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou Covid-19 v rovnakom čase, keď EÚ vynakladá veľké úsilie na uskutočnenie svojej ambicióznej Európskej zelenej dohody. Plán obnovy EÚ sa zameriava na hospodársku krízu v členských štátoch a na podporu ich ekonomík prostredníctvom špeciálneho mechanizmu pomoci, ktorý zahŕňa fond EÚ novej generácie. Fond by mohol poskytovať ďalšiu pomoc členským štátom nad rámec súčasného rozpočtu EÚ na investície do hospodárskeho oživenia v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Hlavným cieľom 14. konferencie CEEC je prediskutovať priority Plánu obnovy Slovenska vo vzťahu k použitiu týchto prostriedkov a porovnať ich s prioritami ostatných krajín V4. Konferencia sa bude zaoberať kľúčovými témami energetického prechodu, ktoré sú tiež dôležité pre opätovné naštartovanie ekonomík krajín V4 a pre splnenie cieľov Európskej zelenej dohody.

Konferenciu môžete sledovať naživo v slovenčine aj angličtine na webových stránkach konferencie a na profiloch SFPA na Facebooku (v slovenčine) a YouTube (v angličtine). Všetci účastníci sú pozvaní, aby sa zapojili do diskusie, prostredníctvom slido.com #CEEC

Hlavné panely konferencie:


1. Plán obnovy: Priority vlády Slovenskej republiky
2. Osobitná správa o svetovom energetickom výhľade: Trvalo udržateľná obnova
3. Modernizácia elektrických sietí
4. Budúcnosť zemného plynu a plynárenskej infraštruktúry
5. Inovácie v doprave
6. Zelená obnova budov

Program konferencie

Live stream

Zdroj: https://ceec.sk, zverejnené: 24.9.2020, autor: rpa