HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spin-off Austria Conference 2020

Podujatia

 • Začiatok
  25.11.2020, 11:00
 • Koniec
  25.11.2020, 13:15
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Amadeus Capital Partners a eQventure
 • Miesto konania
  Online
 • Odkaz na webovú stránku

25. novembra 2020 sa uskutoční virtuálne podujatie „Spin-off Austria Conference 2020“. Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie v Rakúsku o tom, že podnikanie musí byť popri výskume a výučbe tretia misia pre rakúske univerzity.

V súčasnosti študuje na rakúskych univerzitách a technických vysokých školách 376 000 študentov. Napriek tomu, že ročné investície do výskumu a vývoja predstavujú 12,7-miliárd EUR, za posledných pár rokov vyprodukovali všetky verejnoprávne univerzity ročne iba okolo 20 „spin-off“.

Vzťah medzi výdavkami na vzdelávanie a výskum v Rakúsku a ich premietnutím do ekonomiky je v nerovnováhe a len veľmi málo výskumných pracovníkov sa v tejto krajine rozhodne premeniť výsledky svojho výskumu do produktov a založenia „start-up“ spoločností.

Dvaja známi investori Hermann Hauser (Amadeus Capital Partners) a Herbert Gartner (eQventure) chcú tento deficit vyrovnať novou iniciatívou nazvanou „Spin-off Austria“. Podľa vyjadrenia Herberta Gartnera toto číslo vyprodukovaných „start-upov“ nezodpovedá ani celkovému počtu, ktorý každý rok pochádza iba z ETH v Zürichu.

Ambiciózny cieľ Rakúska je, do roku 2030 z rakúskych univerzít vyprodukovať 1 000 nových startupov – čo je viac ako 100 ročne a zodpovedá to päťnásobku súčasného počtu.

Podnikateľ z počítačovej oblasti a investor  v oblasti rizikového kapitálu Hermann Hauser a Herbert Gartner,  podnikateľ a CEO spoločnosti eQventure organizujú v Rakúsku prvú online spin-off konferenciu.

Podujatie napĺňa súčasne misiu „Kick-off“ – otvorenia platformy pre podnikateľov a podporovateľov pre trvalo udržateľný rozvoj silného ekosystému.

Obaja iniciátori  podujatia deklarujú podnikanie ako tretí pilier – popri výskume a výučbe – misiu pre rakúske univerzity a technické vysoké školy. Iniciatíva „Spin-off Austria“ je dlhodobá a vo veľmi krátkom čase si získala mnohých priaznivcov a partnerov. Ak Hauser a Gartner plánujú do roku 2030 ďalej expandovať, mal by prosperovať aj „spin-off“ v rámci ekosystému s ďalšou tisíckou novo založených startupov. Podľa vyjadrenia Hermanna Hausera bude to mať pozitívny vplyv na hrubý domáci produkt, vytvoria sa nové pracovné miesta a ďalšie kariérne príležitosti pre mladých vedcov zo všetkých fakúlt a študijných odborov. Obaja investori  investujú spoločne „Deep Tech- startupov“ s výskumným pozadím. V rámci konferencie sa bude diskutovať a klásť dôraz na analýzu existujúcich iniciatív. V tejto súvislosti mnoho odborníkov načrtne svoje perspektívy a rámcové podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre silný a prosperujúci ekosystém.

                                                                                

Rečníci a účastníci diskusie:

prof. Mark Ferguson (hlavný vedecký poradca pre Írsko), 

prof. Giulio Supert-Furga (vedecký riaditeľ CeMM), 

prof. Yan Gong (China Europe International Business School),

prof. David Gann CBE (Oxford University),

Dr. Tomáš Brenner (ETH Zürich),

Ken Morse (MIT Entrepreneurship Center),

Greg Galvin, PhD (Cornell University), 

rektor univerzity Harald Kainz (TU Graz),

Mag. Marlis Baurecht (aws),

Mag. Raphael Friedl (tech2b), 

Mag. Martin Mössler (vedecký park Graz).

Účasť na podujatí je bezplatná pre všetkých účastníkov.

Registrácia

Viac informácií

Zdroj: https://www.spin-off-austria.at, zverejnené: 10.11.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa