HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Space Technologies for Maritime

Podujatia

Space Technologies for Maritime
Zdroj: EBN

Dňa 10. mája 2022 o 17:00 pripravuje  Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) spolu s EBN webinár na tému Space Technologies for Maritime.

EBN spolu s EUSPA organizuje sériu webových seminárov, ktoré ukazujú, ako vesmírne údaje obohacujú súčasné priemyselné odvetvia. Prvý bol na tému Space Technologies for Farming, s expertom EUSPA Joaquínom Reyesom. Druhý na tému Space Technologies for Consumer Solutions & IoT s expertmi EUSPA Justynou Redelkiewicz a Manuelom Lopezom. V treťom sa účastníci dozvedeli viac na tému Space Technologies for Energy & Raw Materials.

V štvrtom webinári organizátori predstavia:

  • najnovšie vesmírne technológie a najsľubnejšie aplikácie,
  • pridanú hodnotu vesmírnych programov a ako môžu ich služby prospieť segmentom námorných a vnútrozemských vodných ciest,
  • poznatky o inovatívnych riešeniach, ktoré využívajú vesmírne služby na riešenie konkrétnych výziev v oblasti námornej dopravy a vnútrozemskej plavby.

Termín konania podujatia: 10. máj 2022, 17:00 – 18:00 (SEČ), online

Viac informácií

Registrácia

Zdroj: www.ebn.eu, zverejnené: 05.05.2022, autor: kha