HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Space 4 Critical Infrastructure: Drinking Water & Wastewater

Podujatia

Drinking Water & Wastewater
Zdroj: eurisy

Dňa 24. novembra 2022 od 10:00 organizuje NEREUS a Eurisy webinár na tému Space 4 Critical Infrastructure: Drinking Water & Wastewater. Zmena klímy spôsobuje čoraz častejší nedostatok vody a sucho. Ochrana vodných zdrojov je jedným zo základných kameňov európskej environmentálnej politiky. Európsky tok vesmírnych údajov poskytuje viacero možností, ako zefektívniť využívanie vody. Na tomto štvrtom tematickom zasadnutí „Space 4 Critical Infrastructure“ sa predstavia príklady, ako je mapovanie vodnej infraštruktúry a zisťovanie podzemných únikov.

Termín konania podujatia: 24. november 2022, 10:00 – 11:00, online

Registrácia

Viac informácií

Space 4 Critical Infrastructure

Cieľom projektu Space 4 Critical Infrastructure je predstaviť, ako môžu satelitné riešenia prispieť k monitorovaniu a údržbe kritických subjektov. Po troch úvodných webových seminároch, na ktorých sa predstaví súčasný stav legislatívneho procesu a zdôvodnenie rozšírenia rozsahu pôsobnosti, sa zorganizuje súbor tematických webových seminárov, na ktorých sa predstavia prevádzkové riešenia.

Predošlé webináre

Zdroj: www.eurisy.eu, zverejnené: 20.10.2022, autor: kha