HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Smart Integration of Sustainable Mobility Solutions for Urban Areas

Podujatia

8. ESEIA Lecture: Smart Integration of Sustainable Mobility Solutions for Urban Areas. Zdroj: https://www.tuwien.at

Začiatok podujatia: 16. november 2023,19:00

Koniec podujatia: 16. november 2023, 21:00

Typ podujatia: prezenčné a online podujatie

Téma: 8. ESEIA Lecture: „Smart Integration of Sustainable Mobility Solutions for Urban Areas.“

Organizátor: ESEIA v spolupráci s  Industriellenvereinigung Steiermark a TU Austria s podporou Spolkovej krajiny Steiermark  

Miesto konania: Aula, TU Graz, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz, Rakúsko

Viac ako 50 % svetovej populácie žije v mestách. S rastom miest rastú aj výzvy v oblasti mobility. Denne skloňujeme slová ako sú dopravné zápchy, zvyšovanie emisií skleníkových plynov a neefektívne dopravné systémy.

Riešenie týchto výziev je naliehavou a mimoriadne zložitou úlohou, ktorá si vyžaduje spoluprácu a inovatívne prístupy zainteresovaných strán, vrátane politických aktérov a poskytovateľov služieb.

Judith O’Meara, riaditeľka Munich Urban Colab, EIT Urban Mobility KIC: bude hovoriť o inteligentných riešeniach mobility, aby boli mestá udržateľnejšie. Od elektrických vozidiel po mobilitu, ako službu, bude diskutovať o tom, ako môžu tieto riešenia spôsobiť revolúciu v doprave, znížiť emisie a zlepšiť celkovú dostupnosť a pohodlie.

Na jej prednášku budú reagovať experti Mark Perz, riaditeľ divízie Mobilität & Freizeit  v Holding Graz, a Peter Gspaltl, generálny riaditeľ „Zväzu dopravy Steiermark.“ Budú hovoriť o príležitostiach a výzvach na prepracovanie mestskej mobility v meste Graz a celom regióne.

Registrácia

Termín: do 14. novembra 2023

Informácie o ESEIA-Lectures

Viac informácií:

ESEIA

Zdroj: https://www.tuwien.at, zverejnené: 9. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa