HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenské klimatické fórum 2020

Podujatia

9. septembra 2020 sa v Crown Plaza v Bratislave uskutoční Slovenské klimatické fórum 2020.

Cieľová skupina: 

Odborníci z verejnej a súkromnej sféry na témy:

  1. Cirkulárna ekonomika, odpadové hospodárstvo
  2. Inovácie v oblasti udržateľnosti 
  3. Udržateľné riešenia pre oblasť energií a dopravy

Vstup je voľný – potrebná je registrácia!

Bližšie informácie a registrácia

Zdroj: HN, zverejnené: 13.8.2020, autor: rpa