HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár zameraný pre záujemcov o prvé otvorené výzvy projektu FAIR-IMPACT

Podujatia

Projekt FAIR-IMPACT organizuje dňa 16.5.2023 v čase od 15:00 – 16:00 hod. seminár, ktorý je zameraný na aktuálne otvorené výzvy. Ak uvažujete nad podaním žiadosti, využite možnosť a spýtajte sa členov tímu FAIR-IMPACT rôzne otázky na tému podporných akcií, oprávnenosti a postupe pri podávaní žiadostí.

Zdroj: fair-impact.eu

Program webináru

  • Privítanie a stručný prehľad možností podpory (10 minút)
  • Otázky a odpovede – otvorené zasadnutie, na ktorom môžu účastníci klásť akékoľvek otázky týkajúce sa ponúk a procesu podávania žiadostí (50 minút)

Termín pre podanie žiadostí v rámci prvých výziev je do 1. júna 2023.

Aktuálne otvorené výzvy

Momentálne sú do 1. júna 2023 otvorené dve výzvy. Obe sa zameriavajú na pomoc používateľom pri vytváraní digitálnych vedeckých/výskumných objektov, ktoré budú klásť dôraz na FAIR dáta.

1. Výzva na hodnotenie úrovne FAIR dát

Harmonizovanejšie používanie sémantických artefaktov, ako sú ontológie, terminológie, taxonómie, tezaury, slovníky, schémy metadát a normy, je kľúčovým prvkom na dosiahnutie vysokej úrovne FAIR dát. Často však môže byť ťažké nájsť a používať sémantické artefakty, pretože samy o sebe nie sú vždy FAIR. Táto cielená podporná akcia pomôže skupine poskytovateľov súborov dát alebo tvorcov sémantických artefaktov, aby sami posúdili a pracovali na maximalizácii úrovne FAIR svojich zdrojov. Úspešní žiadatelia budú podporovaní pri používaní rôznych nástrojov a metód hodnotenia vrátane F-UJI, O’FAIRe a FOOPS.

2. Výzva na umožnenie označovania FAIR dát a RO-Crate na vyhľadávanie a využívanie obsahu/metadát

Dohľadateľnosť dát a metadát je ústredným prvkom zásad FAIR dát. V rámci tejto podpornej akcie projektu FAIR-IMPACT sa poskytne metóda na zvýšenie nájditeľnosti metadát a obsahu. Využije sa na to kombinácia dvoch prístupov: RO-Crate a Signposting.

Viac informácií ohľadom ponúkanej podpory, ako i záznam z nedávneho webináru zameraného na predstavenie ponúkanej podpory, nájdete na webovej stránke projektu FAIR-IMPACT.

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 15.5.2023; autor: onz