HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Investovanie a inovácie medzi EÚ a Izraelom: Preklenutie európskeho a izraelského podnikania

Podujatia

25. januára 2021 o 9:00-14:30 sa uskutoční online seminár na tému „Investovanie a inovácie medzi EÚ a Izraelom: Preklenutie európskeho a izraelského podnikania.“

Pre vzťahy medzi EÚ a Izraelom sú charakteristické stabilné a dlhodobé historické väzby. Izrael je jedinečným ekonomickým partnerom v susedstve EÚ s vysoko rozvinutým inovačným ekosystémom, ktorý vyrába špičkové technológie vo všetkých odvetviach.

S cieľom podporiť spoluprácu medzi EÚ, izraelskými podnikmi, investormi a inými zainteresovanými stranami, Európska komisia financovala projekt na posilnenie hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Izraelom, najmä v odvetviach rýchleho rastu.

V rámci projektu Podpora posilnenia investičných príležitostí v hospodárskych vzťahoch medzi EÚ a Izraelom tím odborníkov pripravil správu, ktorá obsahuje tri sektorovo špecifické politické dokumenty týkajúce sa čistých technológií, špičkových technológií a potravinárskych technológií. Príspevky zdôrazňujú súčasné príležitosti a výzvy v týchto odvetviach, skúmajú synergie v oblastiach, v ktorých môže byť čoraz väčšia prítomnosť hospodárskych subjektov v EÚ vzájomne prospešná pre EÚ a Izrael, a predstavujú spôsoby, ako prehĺbiť obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Izraelom.

Veľvyslanec EÚ v Izraeli Emanuel Giaufret privíta úradníkov a podnikateľov z oboch strán na online seminári, na ktorom sa k odborníkom na štúdie pripojí panel na vysokej úrovni, ktorý bude diskutovať o výsledkoch štúdie a výzvach a príležitostiach v danom sektore. Panelisti budú diskutovať o spôsoboch posilnenia investičných príležitostí v hospodárskych vzťahoch medzi EÚ a Izraelom a ponúknu príležitosti na vytváranie sietí pre všetkých účastníkov seminára zameraných na podnikanie online.

Registrácia

Viac informácií

Zdroj: https://eu-israelinnovation.com, zverejnené: 25.1.2021, autor: rpa