HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Science on Stage festival – Národná prehliadka Veda na scéne

Podujatia

 • Začiatok
  06.07.2021, 08:00
 • Koniec
  06.07.2021, 16:00
 • Typ podujatia
  Festival
 • Organizátor
  Science on stage
 • Miesto konania
  online
 • Odkaz na webovú stránku
Banner podujatia: Science on stage festival – Národná prehliadka Veda na scéne

6. júla 2021 od 8:00 do 16:00 sa uskutoční „Národná prehliadka Veda na scéne (National Science on Stage Festival)“.

Science on Stage (SonS) je obrovská európska iniciatíva zameraná na podporu vyučovania prírodných vied, matematiky a informatiky (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) na úrovni základných a stredných škôl. Hlavným poslaním SonS je podporovať zdieľanie dobrých skúseností STEM učiteľov z inovatívnej výučby a práce s mládežou.

Aktuálne v rámci SonS spolupracujú učitelia z viac ako 30 krajín. Pestrá ponuka aktivít je každé dva roky zavŕšená medzinárodným festivalom Science on Stage, ktorého sa zúčastňuje viac ako 350 učiteľov. Nosnou časťou festivalu je trh nápadov, kde v stánkoch učitelia prezentujú svojim kolegom ale aj návštevníkom, svoje zaujímavé námety pre podporu motivácie žiakov k vede a pre skvalitnenie STEM výučby.

Pripojenie

Viac informácií:

Program národnej prehliadky Veda na scéne

National Science on Stage Festival

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 28. 6. 2021, autor: rpa