HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SCIENCE FOR EU 2030 BIODIVERSITY STRATEGY

Podujatia

 • Začiatok
  21.05.2021, 11:00
 • Koniec
  21.05.2021, 14:00
 • Typ podujatia
  Seminár
 • Organizátor
  PolSCA
 • Miesto konania
  online

Ak sa zaujímate o ochranu biodiverzity a lesnícke výskumné a inovačné akcie, dávame do vašej pozornosti seminár organizovaný Styčnou agentúrou Poľskej akadémie vied v Bruseli na tému úlohy vedy v súvislosti so Stratégiou v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Seminár sa bude konať 21. mája 2021, online.

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na dialóg o ochrane biodiverzity v Európskej únii a posilniť spoluprácu medzi rozhodovacími orgánmi, výskumníkmi a odborníkmi z praxe. Účastníci získajú informácie o možnostiach využitia programu Horizont Európa v prospech ochrany biodiverzity, prehľad možností financovania a poznatkov z realizovaných a prebiehajúcich vedeckých projektov.

Podujatie je bezplatné, otvorené pre všetkých záujemcov s podmienku predchádzajúcej registrácie a uzávierkou 19. mája 2021.

Viac informácií o podujatí, program a zoznam rečníkov na stránke podujatia.

Zdroj: PolSCA, 14.5.2021, nkh