HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

RawMaterials Tech Flow workshop

Podujatia

RM Tech Flow

Regionálne HUB centrum Košice vás pozýva na Raw Materials Tech Flow workshop, ktorý sa bude konať 20. – 21. novembra 2019 na AGH univerzite v Krakove.

Workshop je určený pre dve skupiny:

  1. výskumní pracovníci
  2. sprostredkovatelia technológií , pracovníci zodpovední za modernizáciu a posudzovanie technológií.

Obidve cieľové skupiny budú mať k dispozícii profesionálne vzdelávacie skúsenosti na najvyššej úrovni, ako napríklad:

  • 1,5 denný workshop zameraný na semináre, praktické práce a diskusiu o úspechoch rôznych spoločností.
  • Poskytovanie individuálnych koučovacích služieb.
  • E-learning
  • Praktický sprievodca o trhovo orientovanom výskume určený pre obidve skupiny.

Pre partnerov EIT RawMaterials je workshop bezplatný. Pre ostatných záujemcov je workshop spoplatnený sumou 100 eur.

Viac informácií nájdete na stránke podujatia

Prihlášku je potrebné odoslať do 12. novembra 2019!

Regionálne HUB centrum Košice bolo zriadené v januári 2018 Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT, komunitou pre nerastné suroviny (EIT RawMaterials) v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

Zdroj: https://hub.fberg.tuke.sk ; zverejnené 24.10.2019, mit