HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Regionálny rozvoj teraz! v Bratislave

Podujatia

 • Začiatok
  19.07.2022, 17:00
 • Koniec
  19.07.2022, 20:00
 • Typ podujatia
  Diskusia
 • Organizátor
  Inštitút Mateja Bela
 • Miesto konania
  Bratislava Flagship Restaurant, Námestie SNP 8
Okrúhly stôl iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! Zdroj: Inštitút Mateja Bela

Okrúhly stôl iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! sa uskutoční 19. júla o 17:00 v Bratislave. Témou diskusie bude správne nastavenie eurofondovej podpory regionálneho rozvoja na nasledujúce roky.

Na diskusii sú vítaní experti, predstavitelia miestnej a štátnej správy ako aj predstavitelia lokálnych inštitúcii. Diskusia je neverejná a bez prítomnosti médií. Registrovať sa môžete prostredníctvom mailu na adrese: regionalnyrozvojteraz@gmail.com.

Väčšina štátov Európskej únie využíva eurofondy na zmierňovanie regionálnych rozdielov formou podpory endogénneho rastu a decentralizácie rozhodovania. Slovensko, napriek svojim skúsenostiam s neefektívnym míňaním eurofondov, korupciou a kriminalitou, sa vybralo cestou ďalšieho posilňovania centralizmu, ktorý stavia regióny a komunity do úlohy realizátora a administrátora, nie tvorcu a spoluvlastníka. Tento prístup má za následok konzervovanie regionálnych rozdielov, neriešenie problémov obcí a regiónov, hľadanie alternatív k súčasnému demokratickému usporiadaniu Slovenska a napokon nárast extrémizmu. Cieľom našej série okrúhlych stolov je vytvoriť priestor na participatívnu diskusiu o potrebnej decentralizácii eurofondov na základe domácich a zahraničných skúseností.

Základ diskusie tvorí východiskový materiál, ktorý bude prezentovať jeho autor a bývalý splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy, Anton Marcinčin. Reflexiu na materiál na základe svojich praktických skúseností ponúkne Eduard Donauer, poverený riaditeľ odboru koordinácie územných stratégií na Ministerstve Investícií, Regionálneho rozvoja a Informatizácie, potom následuje priestor pre Vaše postrehy, argumenty a nápady. Diskusiu moderuje prezident Inštitútu Mateja Bela, Ábel Ravasz.

Budeme radi, ak sa k nám pridáte.

Partnerom projektu je Nadácia Friedricha Eberta – Zastúpenie v Slovenskej republike

Zdroj: Inštitút Mateja Bela, zverejnené: 19. 7. 2022, autor: rpa