HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Raw materials summit 2019

Podujatia

Na summite sa predstavia významní rečníci z oblasti surovín, zástupcovia Európskej komisie, významní podnikatelia ale aj začínajúci investori. Prebehne niekoľko paralélnych panelov na témy:

– Resources: Discovery and Beyond

– Deep, Intelligent Mining

– Minerals Processing and Materials Recycling

– Advanced Materials – Enablers for Disruptive Innovation

– Materials for Future Mobility

– Resource Efficiency cities

Začínajúci podnikatelia budú mať možnosť prezentovať svoje myšlienky potenciálnym investorom. Raw materials Academy a spolupracujúce univerzity predstavia inovatívne vzdelávacie programy.