HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Radikálne ideológie a násilný extrémizmus – Úloha výskumu

Podujatia

Európska komisia organizuje jednodňovú konferenciu na tému „Riešenie radikálnych ideológií a násilný extrémizmus – Úloha výskumu. Cieľom je prispieť k tomu ako môže výskum informovať politických činiteľov a posilniť praktiky k tejto téme.

Taktiež bude prezentovaná téma: „Riešenie terorizmu a Európsky výskum v spoločenských a humanitných vedách s podporou politík pre začlenenie a bezpečnosť „. Minulý a súčasný výskum radikálnych ideológií a násilného extrémizmu budú diskutované z hľadiska politiky. Osobitný dôraz sa bude klásť na to ako prispieť k identifikácii nedostatkov v znalostiach a výskume potrieb v týchto oblastiach na európskej úrovni.

Účastníkmi budú vedúci výskumní pracovníci vrátane koordinátorov financovaných výskumných projektov EÚ, politikov a inými zainteresovanými stranami.

Konferencia je na pozvánky s obmedzenou kapacitou. Registrácia je otvorená až do 31. augusta. Obdržíte potvrdenie o účasti do 2. septembra 2016.

Webové stránky konferencie
Kontakt: RTD-RADICAL-IDEOLOGIES-CONFERENCE@ec.europa.eu