HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvé fórum k Misii adaptácia na zmenu klímy

Podujatia

Na prvom fóre Misie adaptácia na zmenu klímy, ktoré sa uskutoční 7. júna 2022 bude predstavená situácia v Európe v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Na podujatí slávnostne oznámia prvé regióny a komunity, ktoré podpíšu chartu misie.

Event banner

Cieľom misie Adaptácia na zmenu klímy je podporiť približne 150 regiónov a komunít v Európe, aby do roku 2030 dosiahli odolnosť voči zmene klímy. Regionálne a miestne orgány spolu s občanmi a zainteresovanými stranami sú kľúčovými aktérmi pri riešení dôsledkov zmeny klímy.

PROGRAM

Účastníci fóra budú mať možnosť klásť otázky cez slido: #ForumAdaptation

Odkazy na vysielanie:

10:00 – 13:00 – sledujte doobedné vysielanie

13:00 – 13:15 – sledujte vyhlasovanie prvých signatárov charty misie – Mission Charter

14:30 – 17:30 – sledujte poobedné vysielanie

Zdroj: CINEA, mit