HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Promoting Migrant Integration for a Powerful, Diverse and Multicultural Europe

Podujatia

Pozývame Vás na medzinárodné sympózium s názvom „Promoting Migrant Integration for a Powerful, Diverse and Multicultural Europe“, ktoré predstavuje príležitosť na diskusiu o súčasných výzvach migrácie a integrácie v Európe a na znovuzískanie diskusie o stratégii celej EÚ na zlepšenie integračných politík v členských štátoch.

Sympózium ponúka platformu na diskusiu o zdokonalenom európskom regulačnom rámci, podporuje výmenu názorov a povzbudzuje delegátov, aby sa zapojili do diskusie o aktuálnych diskusiách a zároveň zdieľali osvedčené postupy a skúsenosti.

Registrácia aj s poplatkami je možná už teraz.