HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pro´Hydro – water industry

Podujatia

V máji sa v Francúzsku uskutoční podujatie s cieľom hľadania partnerov v oblasti vodného hospodárstva a priemyslu.

Hlavné témy:

Rozvod, distribúcia, skladovanie, zásobovanie vodou
Úprava vody, sanitácia, odsoľovanie
Ochrana vody, zníženie odpadovej vody, opätovné použitie
Zavlažovanie
Rúry, systémy, konštrukcie
Čerpadlá, vventily, merače
Riadenie zdrojov a životného prostredia