HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Profil výskumníka – vedecký vplyv a komunikácia

Podujatia

Webinár: Profil výskumníka – vedecký vplyv a komunikácia. Zdroj: CVTI SR

10. októbra 2023 o 10:00 sa uskutoční webinár na tému „Profil výskumníka – vedecký vplyv a komunikácia“.

Zverejnite svoje poznatky a zostaňte v spojení so svetom vedy. Vytvorte a spravujte svoj profil výskumníka, cielene budujte a prezentujte vlastné výskumné aktivity, publikácie, ocenenia, recenznú a redakčnú činnosť, nadväzujte nové prospešné kontakty. Získate prehľad o odozve na vlastnú prácu v kontexte medzinárodného spoločenstva výskumníkov. Zosúlaďte tieto aktivity s novými možnosťami v prístupe k elektronickým profilom výskumníkov. Premyslené budovanie vlastného profilu v súlade s aktuálnymi požiadavkami na hodnotenie úspešného výskumníka prispieva ku komplexnému budovaniu kariéry každého vedca.

Prezentuje: PhDr. Simona Hudecová

Link na živé vysielanie: https://video.nti.sk/live?2565672KCYNNHT49

Zdroj: https://www.cvtisr.sk, zverejnené: 2. 10. 2023, autor: rpa