HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pripojte sa k Európskej komisii na Ecomondo 2022

Podujatia

ECOMONDO 2022
Financovanie inovácií obehového hospodárstva v Európe. Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu

Financovanie inovácií obehového hospodárstva v Európe – zistite viac o možnostiach EÚ financovania a ekologických inovatívnych projektoch na podujatí Ecomondo 2022!

Európska komisia sa zúčastňuje na podujatí Ecomondo 2022, aby návštevníkom priblížila najnovšie európske možnosti financovania obehového hospodárstva. Tento rok Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), Európska rada pre inovácie a výkonná agentúra pre MSP (EISMEA) a Európska výskumná výkonná agentúra (REA), zastupujúca Európsku komisiu, spojili svoje sily, aby sa zapojili do niekoľkých aktivít:

  • Workshopy a podujatia
  • Spoločný stánok EÚ s tromi výkonnými agentúrami
  • Prezentácie projektov a spoločností
  • Osobné stretnutie EÚ so zástupcami Európskej komisie

V stánku predstavia svoje výsledky a riešenia projektov financovaných EÚ z troch rôznych agentúr. Budete mať tiež možnosť stretnúť sa so zástupcami Európskej komisie na osobných stretnutiach o možnostiach financovania.

Viac informácií:

Join the European Commission at Ecomondo 2022

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu; zverejnené: 25. 10. 2022, autor: rpa