HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky týždeň odborných zručností 2020

Podujatia

Piaty ročník Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ) sa uskutoční 9. – 13. novembra 2020. Podujatie ponúka množstvo informácií o odbornom vzdelávaní v EÚ, možnostiach budovania kariéry, zmenách smerom k digitálnej a zelenej budúcnosti a omnoho viac. 

Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) je iniciatíva Európskej komisie na podporu zvýšenia kvality a atraktívnosti odborného vzdelávania. V rámci EÚ sa odohráva už po piatykrát, Slovensko sa zapojilo prvýkrát v roku 2017. Najdôležitejšou súčasťou ETOZ sú podujatia, ktoré sa budú konať v termíne od 1. septembra do 31. decembra 2020 v celej EÚ.

Tieto podujatia majú za úlohu spropagovať výučbu, či už klasického remesla, počítačovej odbornej zručnosti, alebo napríklad digitálnej pomôcky pre vzdelávanie. Ak ste pedagógom odbornej školy, môžete sa do ETOZ zapojiť napríklad formou dňa otvorených dverí, výstavou, prezentáciou aplikácie pre vzdelávanie či online webinárom.

Iniciatíva ETOZ však nie je určená len pedagógom. Jej cieľom je to, aby o sebe dalo vedieť čo najviac inštitúcií, profesijných zväzov, vedeckých tímov i jednotlivých vedcov, ale aj súkromných spolkov, kurzov, remeselníkov, umelcov či podnikateľov z EÚ. Skrátka, každý, kto niečo vie a svoju zručnosť odovzdáva ďalším ľuďom. Dôležité je to, aby ste svoju vzdelávaciu aktivitu zaregistroval na stránke ETOZ, len tak o nej bude môcť iniciatíva informovať zvyšok EÚ.

Týždeň zručností organizuje Európska komisia v spolupráci s nemeckým predsedníctvom Rady Európskej únie. Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania.

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa organizuje séria virtuálnych konferencií, workshopov a súvisiacich podujatí na témy nevyhnutné pre diskusiu o odbornom vzdelávaní a príprave, celoživotnom vzdelávaní, zručnostiach a vývoji na trhu práce. V tejto digitálnej podobe si budete môcť skontrolovať harmonogramy udalostí a zobraziť prezentácie rečníkov. Kliknutím na názov relácie budete môcť sledovať debaty a komunikovať v reálnom čase.

Viac informácií

Registrácia

Zdroj: EK; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 18.6.2020, autor: rpa