HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehodnotenie súčasného sveta: Mestá a regióny v post-COVID svete

Podujatia

15. apríla 2021 o 20:00 SEČ sa uskutoční prednáška prof. Andrés Rodríguez-Pose (riaditeľa Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies, LSE) na tému: „Prehodnotenie súčasného sveta: Mestá a regióny v post-COVID svete“.

Táto prednáška zhodnotí úlohu troch síl spojených s pandémiou – sociálne zacelenie vyvolané pandémiou; lockdown ako vynútený experiment; a potrebu zabezpečiť mestské zastavané prostredie proti budúcim rizikám – v tejto transformácii v makro- aj mikrogeografickom rozsahu. Bude sa argumentovať, že v makrogeografickom meradle je nepravdepodobné, že by pandémia významne zmenila ekonomickú geografiu a priestorovú nerovnosť globálneho systému, ktoré by priniesli víťaza. V mikrogeografickom meradle však môže priniesť rad spoločenských zmien v štruktúre a morfológii miest, predmestí a metropolitných regiónov. Trvanlivosť a rozsah týchto zmien bude závisieť od časovej osi a dĺžky pandémie.

Podujatie sa koná v rámci Programu pre krajinu s Cervantesovým inštitútom v Manchestri a Leedsi.

Registrácia

Zdroj: LSE, zverejnené: 1.4.2021, autor: rpa