HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa a oblastí programu

Podujatia

 • Začiatok
  10.03.2021, 09:00
 • Koniec
  10.03.2021, 12:00
 • Typ podujatia
  Prezentácia
 • Organizátor
  CVTI SR
 • Miesto konania
  online

Národná kancelária Horizontu organizovala online podujatie s názvom: Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa a oblastí programu, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.3.2021 od 9:00 – do 12:00 hod. online, cez platformu webex.

Primárnou cieľovou skupinou podujatia boli kontaktné body na univerzitách a výskumných ústavoch pre Horizont Európa, ale podujatie otvárame aj záujemcom zo širokej verejnosti.

Záznam z podujatia zoradený do niekoľkých sekcií podľa programu podujatia.

Program podujatia

Prezentácie:

Predstavenie Klastra 1 Zdravie; oblasti Výskumné infraštruktúry a Európskeho inštitútu inovácií a technológií (M. Brečková)

Predstavenie Klastra 2 Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť (K. Šimková) – viac informácií dňa 15.3.2021 na tematickom podujatí klastra 2

Predstavenie Klastra 3 Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (P. Beňo)

Predstavenie Klastra 4 Digitalizácia, priemysel, vesmír (E. Hlavatá)

Predstavenie Klastra 5 Klíma, energetika a mobilita (M. Tužinská)

Predstavenie Klastra 6 Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie (N. Hurtová)

Predstavenie Európskej inovačnej rady (L. Dávidová)

Predstavenie oblasti – Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (K. Papanová)

Predstavenie oblastí MSCA a ERC (Z. Reptová)

Predstavenie témy Etika a Rodová rovnosť (S. Ftáčniková)

Predstavenie činností Národnej kancelárie Horizontu – str.26 -28 (K. Papanová) a SLORD (A, Kurucz)

kas