HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predsednícka konferencia MSCA 2024

Podujatia

 • Začiatok
  18.04.2024, 08:30
 • Koniec
  19.04.2024, 15:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Belgické predsedníctvo EÚ v spolupráci s Európskou komisiou

Belgické predsedníctvo EÚ pozýva na konferenciu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 2024, venovanú téme výskumných kariér. Podujatie sa uskutoční 18. a 19. apríla 2024 vo Valónskom konferenčnom centre v meste Mons.

Kľúčovou témou sú rozličné kariérne cesty vo vede a výskume. Cieľom je vytvoriť úrodnú pôdu pre produktívne diskusie medzi výskumníkmi, zamestnávateľmi v rôznych odvetviach, tvorcami politík, a všetkými zainteresovanými stranami, ktoré zohrávajú úlohu v kariére výskumníkov.

Výročná konferencia MSCA patrí medzi najvýznamnejšie networkingové podujatia pre oblasť tréningovo-mobilitných grantov. Ponúka príležitosti nadviazať kontakt s výskumníkmi, univerzitami, výskumnými inštitúciami a výskumnými infraštruktúrami, podnikmi, priemyslom, malými a strednými podnikmi, verejnou správou, organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími sociálno-ekonomickými aktérmi z celej Európy.

Program konferencie

Súčasťou podujatia je aj priestor na prezentáciu výskumu financovaného prostredníctvom grantov MSCA. Ak ste riešiteľom MSCA projektu, neváhajte sa zapojiť do súťaže MSCA Awards.  Alebo využite možnosť prezentovať svoju výskumnú tému, inovatívny projekt, produkt, službu alebo nápad prostredníctvom aktívnej účasti na poster session.

Všetky informácie o podujatí nájdete na webovej stránke podujatia.

Registrácia na konferenciu je otvorená do naplnenia kapacít.

Konferencia MSCA, ktorú spoluorganizujú Valónsky región, Valónsko-bruselská federácia, flámska vláda (EWI) a BELSPO v spolupráci s Európskou komisiou, je jedinečnou príležitosťou spoločne prispieť k Európskemu výskumnému priestoru (ERA).

Zdroj: msca2024.eu, 30.1.2024, zur