HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prednáška: SAVinci – MOZOG – NÁŠ OSUD

Podujatia

28. apríla 2021 o 18:00 sa uskutoční prednáška na tému „Mozog – náš osud“.

Na čom všetkom pracuje náš mozog? Zabezpečuje, koordinuje, kontroluje, ovplyvňuje… jedným slovom rozhoduje.
Významnú úlohu v tom, ako bude pracovať náš mozog počas života, zohráva jeho štrukturálny vývin v období pred narodením a krátko po narodení. Vývin mozgu môže nepriaznivo ovplyvniť pôsobenie rôznych faktorov, napríklad návykové a chemické látky, nadmerný stres, nedostatok kyslíka a správnej výživy alebo socioekonomický status rodiny. O fungovaní mozgu a podnetoch, ktoré ho ovplyvňujú, bude prednášať RNDr. Michal Dubovický, CSc., z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

Program:


18:00 h – prednáška (live stream) RNDr. Michala Dubovického, CSc.

  • Čo vlastne je ľudský mozog a ako pracuje
  • Štrukturálny vývin mozgu pred narodením a krátko po narodení
  • Funkčný vývin mozgu
  • Čo ovplyvňuje vývinové procesy mozgu
  • Výskum mozgu zvierat


18:30 – diskusia

Zdroj: SAV, zverejnené: 26. 4. 2021, autor: rpa