HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prednáška: Možnosti použitia vodíka na pohon automobilov

Podujatia

No alternative text description for this image

30. septembra 2020 o 17:00 sa uskutoční prednáška docenta Jána Lábaja na tému: „Možnosti použitia vodíka na pohon automobilov“.

Témy prednášky: Ako funguje vodíkový pohon? Ako obstojí vodík v porovnaní s inými alternatívnymi palivami? Aký potenciál má vodík v budúcnosti.

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná bez prítomnosti publika a bude streamovaná online 30. septembra 2020 o 17:00. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na #YouTube CVTI SR. Ak Vás táto téma zaujala, otázky posielajte do 29. septembra 2020 na mail vnd@cvtisr.sk

Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc. v súčasnosti pracuje na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom, na Katedre didaktiky odborných predmetov, kde prednáša odborné predmety z oblasti strojárstva. Venuje sa simulačným výpočtom z dynamiky tekutín pre priemysel a konzultáciám pre univerzity v oblasti spaľovania, transportu hmoty a tepla, a tiež spolupracuje na úpravách motorov kogeneračných jednotiek pre rôzne alternatívne palivá vyrobené z plastov a iných druhotných surovín. Získal ocenenie za vývoj senzoru s rýchlou odozvou pre meranie teploty plameňa u plno rozmerových motorov na NOVTECH‘96 a za riešenie KEGA 3/6167/08. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií.

Prednáška sa uskutoční v rámci podujatia Veda v CENTRE v CVTI SR.

Viac informácií

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 16.9.2020, autor: rpa