HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pozvánka – Národná stratégia pre otvorenú vedu

Podujatia

 • Začiatok
  17.08.2020, 10:00
 • Koniec
  24.08.2020, 11:30
 • Typ podujatia
  Prezentácia
 • Organizátor
  CVTI SR
Fotka CVTI SR.

Chcete ovplyvniť, v akej podobe sa bude otvorená veda rozvíjať na Slovensku? Zúčastnite sa tvorby Národnej stratégie otvorenej vedy! Otvorenosť pre vedu znamená väčšiu viditeľnosť, dostupnosť, efektivitu, možnosť medzinárodnej spolupráce a spoločenský dosah – a samozrejme aj citovanosť. Politiku o vede nie je možné tvoriť bez vedcov, preto oslovujeme aj Vás a pozývame Vás na stretnutie v týchto mestách:

17.8.2020 10:00-11:30 KOŠICE, VEĽKÁ ZASADAČKA REKTORÁTU UPJŠ, ŠROBÁROVA 2
18.8.2020 10:00-11:30 BANSKÁ BYSTRICA, UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UMB, VZDELÁVACIE CENTRUM MATEJA BELA, TAJOVSKÉHO 51 (1. POSCHODIE)
20.8.2020 10:00-11:30 BRATISLAVA, VEDECKÝ PARK UK, ILKOVIČOVA 8
24.8.2020 10:00-11.30 ŽILINA, ŽILINSKÁ UNIVERZITA, MIESTNOSŤ AA024

Národnú stratégiu otvorenej vedy predstavia zástupcovia z Centra vedecko-technických informácií SR.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 11.8.2020, autor: rpa