HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pozvánka na účasť na virtuálnej výstave Science is Wonderful!

Podujatia

European Research and Innovation Days, ktoré sa budú konať od 22. do 24. septembra 2020, sa tento rok uskutočnia online. V rámci tohto podujatia organizuje DG RTD spolu s DG EAC virtuálnu výstavu Science is Wonderful! Naprieč členskými štátmi EÚ sa hľadajú vhodné projekty pre túto akciu.

Cieľom výstavy je prostredníctvom interaktívnych digitálnych aktivít ukázať, ako projekty financované EÚ a výskumní pracovníci vyvíjajú konkrétne riešenia pre riešenie krízy spôsobenou vírusom COVID-19 a jej dôsledkov.

Uzávierka prihlášok je 5. júla 2020. V prípade otázok je možné obrátiť sa na pána Raffaela Ferrando Raffaele.Ferrando@ec.europa.eu alebo pani Michaelu Žarošskú Michaela.ZAROSSKA@ec.europa.eu.

Podrobnejšie informácie a odkaz na online prihlášku projektu

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 23.6.2020, autor: rpa