HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Poľské národné tripartitné podujatie EOSC

Podujatia

V dňoch 6. a 7. novembra 2023 organizuje Národné vedecké centrum Poľska v poradí druhé poľské národné tripartitné podujatie v rámci EOSC s názvom Festival EOSC 2023: Poľské národné tripartitné podujatie EOSC. Jednou z kľúčových tém tohtoročného podujatia je pohľad tzv. rozširujúcich sa/zaostávajúcich krajín EÚ (widening countries) na budúcnosť iniciatívy EOSC.

Zdroj: www.ncn.gov.pl

Cieľom tohtoročného poľského národného tripartitného podujatia EOSC je:

  • posilniť národnú koordináciu a dialóg medzi kľúčovými zainteresovanými stranami EOSC;
  • zviditeľniť EOSC v Poľsku;
  • posilniť dialóg a konsolidáciu ekosystému EOSC v rámci „rozširujúcich sa“ krajín EÚ;
  • informovať o osvedčených postupoch a prípadoch použitia relevantných pre EOSC, ktoré zaviedli „rozširujúce sa krajiny“;
  • diskutovať o budúcnosti EOSC na národnej a regionálnej úrovni medzi „rozširujúcimi sa“ krajinami.

Program

Zdroj: ncn.gov.pl; zverejnené: 18.10.2023; autor: onz